שְׁמַע | יִשְׂרָאֵל, יְיָ | אֱלֹהֵינוּ, יְיָ |אֶחָד:
Sh'ma Yisra'eil Adonai Eloheinu Adonai echad.
Hear, Israel, the Lord is our God, the Lord is One.

In an undertone:
בָּרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֶד
Barukh sheim k'vod malkhuto l'olam va'ed.
Blessed be the Name of His glorious kingdom for ever and ever.


Type of Custom: Shema

Holiday/Event: