ברוך האור בעולם
ברון האור באדם
ברוך האור בשבת


Barukh ha’or ba’olam
Barukh h’aor b’adam
Barukh ha’or ba’Shabbat


Radiant is the light in the world 
Radiant is the light within each person 
Radiant is the light of Shabbat


Service Section: Candlelighting 
Source: Here is Our Light: Society for Humanistic Judaism